Informationsversammlung „De Landwirtschaftsministär am Déngscht vun de Gemengen“ 26.03.2018