Projets

À la découverte du patrimoine meulier

LAG LEADER Regioun Mëllerdall
/index.php/fr/projets/la-decouverte-du-patrimoine-meulier

Mir bauen op Holz

Regional Initiativ Mëllerdall – RIM a.s.b.l.
/index.php/fr/projets/mir-bauen-op-holz

Fro de Bauer

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.
/index.php/fr/projets/fro-de-bauer

Super Senior

MEC a.s.b.l.
/index.php/fr/projets/super-senior

Naturparkschoul héich 3

Naturpark Öewersauer
/index.php/fr/projets/naturparkschoul-heich-3

Green economy – multiple use of forest

Naturpark Mëllerdall
/index.php/fr/projets/green-economy-multiple-use-forest

Holz vun hei

Naturpark Mëllerdall
/index.php/fr/projets/holz-vun-hei

De Mëllerdall - Eng Regioun mat Goût

Mëllerdaller Produzenten a.s.b.l.
/index.php/fr/projets/de-mellerdall-eng-regioun-mat-gout

Aussichtskataster

Regional Initiativ Mëllerdall – RIM a.s.b.l.
/index.php/fr/projets/aussichtskataster

Green economy - Multiple use of forest (preparation project)

LAG LEADER Regioun Mëllerdall
/index.php/fr/projets/leader-projekt-transnationale-kooperation-vorbereitungsprojekt

Antike Realität mobil erleben (ARmob)

Universität Trier / Fachbereich Klassische Archäologie
/index.php/fr/projets/decouverte-du-patrimoine-culturel-et-historique-augmented-reality